Coronamaatregelen

Informatie over coronamaatregelen


De organisatie van de Bloemencorso Loenhout leeft de verplichtingen, richtlijnen en aanbevelingen van de overheden na. Deze kunnen in de aanloop naar of tijdens de corso  op elk moment wijzigen. Indien het evenement niet kan doorgaan wegens veranderende maatregelen, storten wij het bedrag van het aangekochte ticket terug. Dat is onze Corso garantie!

Verplichtingen, richtlijnen en aanbevelingen van de overheden bij de start van de voorverkoop op zaterdag 3 juli 2021.

Onderstaande opsomming is informatief, niet limitatief en gebaseerd op de informatie die op 3 juli 2021 bij de corsoorganisatie bekend is. De overheid zal in de loop van de volgende weken de exacte en / of bijkomende modaliteiten bepalen.

  • Personen die volledig gevaccineerd werden, minstens twee weken voor de toegang tot de bloemencorso, en dit door middel van een officieel erkend(digitaal) certificaat afgeleverd door een daartoe bevoegde overheid binnen de Europese Unie kunnen aantonen, krijgen toegang mits in het bezit te zijn van een geldig toegangsticket.
  • Personen die gedeeltelijk werden gevaccineerd en een negatieve PCR test hebben afgelegd maximum 72 uur voor toegang tot het festival en dit door middel van een officieel erkend (digitaal) certificaat afgeleverd door een daartoe bevoegde instantie binnen de Europese Unie kunnen aantonen, krijgen toegang mits in het bezit te zijn van een geldig toegangsticket. Het toegangsrecht geldt voor zondag 12 september, afhankelijk van de beslissingen van de overheid en de ticketvoorwaarden. Een tussentijdse antigeentest kan mogelijks worden verplicht.
  • Personen die een negatieve PCR test hebben afgelegd maximum 72 uur voor aanvang van toegang tot de bloemencorso en dit door middel van een officieel erkend (digitaal) certificaat afgeleverd door een daartoe bevoegde instantie binnen de Europese Unie kunnen aantonen, krijgen toegang mits in het bezit te zijn van een geldig toegangsticket. Het toegangsrecht geldt voor zondag 12 september, afhankelijk van de beslissingen van de overheid en de ticketvoorwaarden. Een tussentijdse antigeentest kan mogelijks worden verplicht.
  • Personen die op basis van een recente eerdere besmetting met COVID-19 een officieel erkend (digitaal) certificaat afgeleverd door een daartoe bevoegde overheid binnen de Europese Unie kunnen voorleggen, krijgen toegang mits in het bezit te zijn van een geldig toegangsticket.

Kosten voor het bekomen van certificaten en / of testen zijn integraal ten laste van de corsobezoeker en kunnen nooit geheel of gedeeltelijk op de Bloemencorso-organisatie verhaald worden.

Uitsluitend het voorleggen van een geldig officieel erkend (digitaal) certificaat, zoals hierboven bepaald, geeft recht tot kosteloze annulatie, vergoeding, compensatie of terugbetaling van een reeds gekocht geldig inkomticket.

Het weigeren van een tussentijdse antigeentest geeft geen recht tot annulatie, vergoeding, compensatie of terugbetaling, ongeacht men in het bezit is van een geldig toegangsticket. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van elke corsobezoeker om ervoor te zorgen dat men de vereiste documenten en certificaten ten alle tijden bij zich heeft en kan tonen aan de corso-organisatie, kennis heeft van de geldende regels op het evenement en deze naleeft.

Het is de verantwoordelijkheid van elke individuele bezoeker om te allen tijde de meest recente en geldende regels, voorschriften en richtlijnen aangaande de bloemencorso te kennen en na te leven, evenals deze voor elke toegang tot de corso na te gaan op de officiële website van de bloemencorso: www.bloemencorsoloenhout.be.

Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden verklaar je als consument uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk dat je kennis hebt genomen van deze informatie over de coronamaatregelen en dat je hiermee akkoord gaat.

Bij afgelasting van het evenement zal de ticketprijs, exclusief de service- en administratiekost, worden teruggestort aan de persoon of firma die de bestelling heeft gedaan.
Het ministerieel besluit van 14 september 2020, waarvan de maatregelen zijn verlengd door het ministerieel besluit van 12 mei 2021, schort de verplichte terugbetaling van tickets op tot 1 oktober 2021 en staat de afgifte van een tegoedbon toe die gelijk is aan het betaalde bedrag.