Coronamaatregelen

Informatie over coronamaatregelen


De organisatie van de Bloemencorso Loenhout leeft de verplichtingen, richtlijnen en aanbevelingen van de overheden na. Deze kunnen in de aanloop naar of tijdens de corso  op elk moment wijzigen. Indien het evenement niet kan doorgaan wegens veranderende maatregelen, storten wij het bedrag van het aangekochte ticket terug. Dat is onze Corso garantie!

Corona update 29 augsutus

Maandag 19 juli heeft het Overlegcomité beslist dat vanaf 13 augustus (grote) festivals kunnen doorgaan zonder mondmaskerplicht en zonder social distancing.

COVID SAFE TICKET EVENEMENT
Wij zijn heel blij dat we naar aanleiding van het Overlegcomité van 19 juli de toelating hebben ontvangen om de Bloemencorso Loenhout als Covid Safe Ticket Evenement te mogen laten doorgaan. Je kunt dus zonder beperkingen genieten: mondmasker is niet verplicht, je hoeft geen 1,5 meter afstand te houden en er is geen beperking in verplaatsing.

Er is echter wel een belangrijke voorwaarde, namelijk dat alle bezoekers ouder dan 12 jaar een geldig Covid Safe Ticket moeten laten scannen om het corsoterrein te kunnen betreden. Het Covid Safe Ticket is eenvoudig te verkrijgen via de CovidSafeBE-app die je download op je smartphone of afdrukt.

Meer info over het Covid Safe Ticket? Klik hier of bel CovidSafe-BE via 078 78 78 50.
Voor alle overige vragen omtrent corona contacteer je het algemeen informatienummer van de FOD Volksgezondheid via 0800 14 689.

Jij kan maximaal de bloemetjes buiten zetten op de corso wanneer je voldoet aan minstens 1 van de volgende 4 voorwaarden:
✅ je bezit een vaccinatiecertificaat waarmee je bewijst dat je al minstens 2 weken volledig gevaccineerd bent tegen COVID-19 (4 weken voor Johnson & Johnson)
✅ je hebt een PCR-test laten afnemen, met een negatief resultaat: geldigheid = dag van de test plus 2 dagen
✅ je hebt een snelle antigeentest laten afnemen door medisch geschoold personeel, met een negatief resultaat: geldigheid = dag van test plus 1 dag
✅ je bezit een herstelcertificaat van minder dan 6 maanden die aantoont dat je hersteld bent van COVID-19 na een eerdere positieve PCR-test.

Er zullen géén antigeen(snel)testen worden afgenomen bij de inkom van het corsoterrein.

Heb je corona gerelateerde klachten? Neem dan je verantwoordelijkheid en blijf thuis!

Iedere bezoeker dient via de Covid controlepost te passeren om vervolgens een apart polsbandje te krijgen die je toelaat om verder naar de inkom door te gaan om in alle vrijheid van de corso te genieten zonder verplichte beperkingen. Eens die controle voorbij, is er GEEN mondmaskerplicht meer.

Houd je identiteitskaart klaar samen met jouw Coronacertificaat (app of afgeprint document) om zo een vlotte doorstroming te garanderen voor iedereen.
In de wachtrij aan de Covid scan zone is het dragen van een mondmasker en afstand houden nog steeds verplicht. Pas na binnenkomst vervallen de Corona-maatregelen.
Nederlandse bezoekers downloaden de CoronaCheck-app. Alle overige niet-Belgen zullen het Europese ‘Digital Green Certificate‘ moeten voorleggen.

 

Verplichtingen, richtlijnen en aanbevelingen van de overheden bij de start van de voorverkoop op zaterdag 3 juli 2021.

Onderstaande opsomming is informatief, niet limitatief en gebaseerd op de informatie die op 3 juli 2021 bij de corso-organisatie bekend is. De overheid zal in de loop van de volgende weken de exacte en / of bijkomende modaliteiten bepalen.

  • Personen die volledig gevaccineerd werden, minstens twee weken voor de toegang tot de bloemencorso, en dit door middel van een officieel erkend(digitaal) certificaat afgeleverd door een daartoe bevoegde overheid binnen de Europese Unie kunnen aantonen, krijgen toegang mits in het bezit te zijn van een geldig toegangsticket.
  • Personen die gedeeltelijk werden gevaccineerd en een negatieve PCR test hebben afgelegd maximum 72 uur voor toegang tot het festival en dit door middel van een officieel erkend (digitaal) certificaat afgeleverd door een daartoe bevoegde instantie binnen de Europese Unie kunnen aantonen, krijgen toegang mits in het bezit te zijn van een geldig toegangsticket. Het toegangsrecht geldt voor zondag 12 september, afhankelijk van de beslissingen van de overheid en de ticketvoorwaarden. Een tussentijdse antigeentest kan mogelijks worden verplicht.
  • Personen die een negatieve PCR test hebben afgelegd maximum 72 uur voor aanvang van toegang tot de bloemencorso en dit door middel van een officieel erkend (digitaal) certificaat afgeleverd door een daartoe bevoegde instantie binnen de Europese Unie kunnen aantonen, krijgen toegang mits in het bezit te zijn van een geldig toegangsticket. Het toegangsrecht geldt voor zondag 12 september, afhankelijk van de beslissingen van de overheid en de ticketvoorwaarden. Een tussentijdse antigeentest kan mogelijks worden verplicht.
  • Personen die op basis van een recente eerdere besmetting met COVID-19 een officieel erkend (digitaal) certificaat afgeleverd door een daartoe bevoegde overheid binnen de Europese Unie kunnen voorleggen, krijgen toegang mits in het bezit te zijn van een geldig toegangsticket.

Kosten voor het bekomen van certificaten en / of testen zijn integraal ten laste van de corsobezoeker en kunnen nooit geheel of gedeeltelijk op de Bloemencorso-organisatie verhaald worden.

Uitsluitend het voorleggen van een geldig officieel erkend (digitaal) certificaat, zoals hierboven bepaald, geeft recht tot kosteloze annulatie, vergoeding, compensatie of terugbetaling van een reeds gekocht geldig inkomticket.

Het weigeren van een tussentijdse antigeentest geeft geen recht tot annulatie, vergoeding, compensatie of terugbetaling, ongeacht men in het bezit is van een geldig toegangsticket. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van elke corsobezoeker om ervoor te zorgen dat men de vereiste documenten en certificaten ten alle tijden bij zich heeft en kan tonen aan de corso-organisatie, kennis heeft van de geldende regels op het evenement en deze naleeft.

Het is de verantwoordelijkheid van elke individuele bezoeker om te allen tijde de meest recente en geldende regels, voorschriften en richtlijnen aangaande de bloemencorso te kennen en na te leven, evenals deze voor elke toegang tot de corso na te gaan op de officiële website van de bloemencorso: www.bloemencorsoloenhout.be.

Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden verklaar je als consument uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk dat je kennis hebt genomen van deze informatie over de coronamaatregelen en dat je hiermee akkoord gaat.

Bij afgelasting van het evenement zal de ticketprijs, exclusief de service- en administratiekost, worden teruggestort aan de persoon of firma die de bestelling heeft gedaan.
Het ministerieel besluit van 14 september 2020, waarvan de maatregelen zijn verlengd door het ministerieel besluit van 12 mei 2021, schort de verplichte terugbetaling van tickets op tot 1 oktober 2021 en staat de afgifte van een tegoedbon toe die gelijk is aan het betaalde bedrag.