Programma 2020

De Bloemencorso Loenhout gaat door. Al zal het door Corona wel in een aangepaste vorm zijn.
Zo zullen de praalwagens dit jaar kleiner zijn, zodat er op een veilige wijze gebouwd kan worden aan de wagens. De wagens worden dit jaar ook niet beoordeeld door een jury en er zullen ook geen tribunes zijn.
Omdat de corso plaats vindt in open lucht, is publiek welkom. Al moeten uiteraard de sociale afstandsregels gerespecteerd worden.

De komende maanden zal de organisatie het programma aanpassen en de vorm van de corso verder uitwerken. Alle praktische informatie over bijvoorbeeld het parcours volgt nog. Houd zeker onze website en de Facebookpagina in de gaten.

Onderstaand is een voorlopig programma:

Zaterdag 12 september:

Alle Loenhoutse buurtschappen maken de wagens klaar met miljoenen dahlia’s

Zondag 13 september:

08.00-18.00 uur: Rommel- en curiosamarkt met talloze kraampjes in de Tienpondstraat
14.00 uur: start Bloemencorso
17.30 uur: opstelling praalwagens op tentoonstellingsterrein aan Sportcomplex de Dorens

Maandag 14 september:

10.00-18.00 uur: Tentoonstelling praalwagens i.s.m. het Bloementeam en rondleiding door kinderen van het 5de en 6de leerjaar GBS ’t Blokje. Drankgelegenheid in de kantine van Loenhout SK