Hoe het allemaal begon…

1952: De eerste Loenhoutse Bloemencorso rijdt uit ter ere van de vernieuwde weg van Brecht naar Loenhout. Een feestelijke stoet van Burgemeester, Raadslieden, muziekkorpsen en 18 bloemenwagens trok naar de dorpskern van Loenhout, waar een jury de prijzen toekende: De eerste Loenhoutse bloemencorso was een feit.
Alle deelnemende kinderen kregen snoep, een traditie die tot op vandaag bestaat. De muzikanten van de Heidegalm en Sint-Lucia nodigden de bevolking ten dans, en zo was ook het eerste corsobal een feit.

Vanaf nu zal ieder jaar een kleurrijke stoet bloemenwagens door de straten van dit mooie landelijke kempendorp trekken.

DSC_1992

De Loenhoutse bloemencorso groeit jaar na jaar

1957: Er ontstaat meer nood aan organisatie, daarom richten 12 leden een bestuurscommite op. Jan Verschraegen werd voorzitter van de Corso en zal gedurende meer dan 25 jaar (tot en met 1985) de Corso bezielen en voorzitten. Samen met Marcel Huybrechts laten zij de Loenhoutse Bloemencorso groeien tot een echt dorpsfeest. Men nodigt ieder jaar experts uit om te zetelen in de jury. Zij zijn experts op het gebied van wagenbouw, bloemen, kunst of zoals Tante Terry hier op de foto, kinderanimatie.

DSC_1971

1962: De Corso werd volledig opgedragen aan de wijding van Monseigneur Jansen; een Loenhoutenaar die Bisschop van een Congolees bisdom was. De monseigneur is aanwezig in vol ornaat en zegende de stoet.

DSC_2046

1965: Voor de eerste maal wordt de “Prijs van de Toeschouwer” toegekend op basis van stemformulieren die aan niet-Loenhoutenaren op het parcours worden uitgedeeld. Enkele jaren later volgt ook de “Prijs van het Kind”. Ook vandaag nog is het voor elke wagenbouwer een grote eer deze prijzen te mogen ontvangen.

1972: Jos Ansoms wordt gekozen als jongste burgemeester van het land en wordt onmiddellijk beschermheer van de Corso.

1978: Eerste verkiezing van een Corsoprins -en prinses. 2 leerlingen van het 6e leerjaar worden uitgedost in feestelijke klederen en openen de stoet.

DSC_2082

1983: De Bloemencorso, die begonnen was als een “kinderstoet”, wordt uitgebouwd tot een volwaardig kinderfeest met gratis inkom voor kinderen en een kermis op het Huffelplein. Op maandag na de Corso wordt voor alle dorpskinderen een groot feest georganiseerd met optreden van goochelaars, clowns, poppenkast en nog meer leuks.

1986: De stoet was dermate gegroeid dat de grote wagens gebouwd door de volwassenen, de kleinere exemplaren van de kinderen verdrongen. Het reglement wordt aangepast en drie categorieën van wagens worden ingevoerd: de Corsowagens, de Bloemenwagens en de snoepstoet. Sinds 2013 is hier nog een cathegorie aan toegevoegd: de Juniorwagens.

1990: Jubileumjaar van Koning Boudewijn: De stoet krijgt als thema de sprookjes van Koningin Fabiola.

T2eC16R0E9s37F2DRBRZd1k60_84

1992: De groeiende vraag naar aan steeds meer bloemen noodzaakte tot de oprichting van het “Bloemencomité” dat via internationale contacten met andere corso’s een uitwisselingsprogramma opzet voor de aanvoer van de bloemen. Wij leveren bloemen aan de verschillende corso’s die op andere dagen uitrijden en wij krijgen bloemen teruggeleverd op het ogenblik dat onze Bloemencorso uitrijdt.

1996: Themajaar Strips naar aanleiding van het Belgische Stripjaar.

1996_marsipulami

De Loenhoutse bloemencorso evolueert naar een groots evenement voor jong en oud …

2001: 50ste Bloemencorso. Het corso-parcours wordt omwille van dit jubileumjaar versierd met levensgrote bloemstukken. Helaas is deze uitgave legendarisch geworden omwille van nooit gezien onweer tijdens de stoet.

2002: De officiele titel “Koninklijke” Loenhoutse Bloemencorso wordt toegekend n.a.v. het 50-jarige, onafgebroken bestaan en uitrijden van de Loenhoutse Bloemencorso. Deze titel is een erkenning die telt en waar we trots op zijn!

logo

2007: Om de wagenbouwers langer niet te temperen in hun verbeelding worden de thema’s van de wagens niet langer beperkt tot ‘kinderfantasie’. Dit zet de deur open voor meer gewaagde en uitdagende ontwerpen.

2011: Ter ere van het 60-jarig bestaan van de Loenhoutse bloemencorso wordt een monument ingehuldigd dat de traditie, de samenhorigheid en het vakmanschap van de Loenhoutse bloemencorso in de verf zet.

monument-05
Monument Bloemencorso Loenhout

2013: Samen met de andere corso’s in Vlaanderen wordt Bloemencorso Loenhout erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Een mooie erkenning voor decennia timmeren aan de weg en een stimulans om ieder jaar opnieuw het beste van onszelf te laten zien.

2014: Bloemencorso Loenhout krijgt een nieuwe huisstijl. Het nieuwe logo geeft de corso een jonger en frisser uiterlijk om zo de komende jaren ook een jonger publiek aan te trekken.

2016: De Bloemencorso Loenhout viert haar 65ste editie. Speciaal ter gelegenheid van dit jubileum pakt de corso uit met haar eigen corsobier, Amis Fleur IPA. Ook voor het eerst in haar geschiedenis wordt de Loenhoutse corso vertegenwoordigt door een corso-ambassadrice, Vlaams topmodel Ine Neefs.

2016: De Bloemencorso Loenhout wordt een VZW met een benoemd bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

2018: Corso Loenhout wordt onderdeel van de nieuw opgerichte Corsokoepel. De Corsokoepel is opgericht als overkoepelende stichting om de belangen van de Belgische en Nederlandse corso’s te behartigen. Het doel van de Corsokoepel is het bevorderen van de onderlinge samenwerking, de promotie van de verschillende corso’s in het algemeen en het werken aan de plaatsing van deze corso’s op de internationale Unesco inventarislijst voor immaterieel erfgoed. Het bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers uit verschillende corsoplaatsen.